Plani mësimor Histori

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR
HISTORI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

  ECTSOrë audit/gjithsejLeksione
1Histori Antike660I/I
2Historia e vjetër e Shqipërisë660I/I
3Shkrimi akademik660I/I
4Lëndë me zgjedhje 445I/I
5Lëndë me zgjedhje445I/I
6Lëndë me zgjedhje445I/I
7Historia e Mesjetës 660I/II
8Histori e mesjetës shqiptare IV-XIV660I/II
9Gjuhë e huaj 330I/II
10Lëndë me zgjedhje445I/II
11Lëndë me zgjedhje 445I/II
12Lëndë me zgjedhje 445I/II
13Ekspeditë mësimore 360
total viti I60660
1Hist. e Shqipërisë gjatë periudhës osmane -I660II/I
2Hist. e qytetërimit perëndimor shek.XVI-XVIII660II/I
3Gjuhë e huaj330II/I
4Lëndë me zgjedhje445II/I
5Lëndë me zgjedhje 445II/I
6Lëndë me zgjedhje445II/I
7Hist. e Shqiperisë gjatë periudhës osmane -II660II/II
8Institucione politike bashkëkohore660II/II
9Histori e Ballkanit, Shek. XIX660II/II
10Lëndë me zgjedhje 445II/II
11Lëndë me zgjedhje 445II/II
12Lëndë me zgjedhje 445II/II
13Ekspeditë mësimore në terren 360II/II
total viti II60660
1Historia Ballkanit shek.XX660III/I
2Histori e Shqipërisë 1912-1939 660III/I
3Histori e sotme e botës660III/I
4Histori e marrëdhënive ndërkombëtare660III/I
5Histori e qytetërimit perëndimor e shek.XIX445III/I
6Lëndë me zgjedhje 445III/I
7Histori e Shqipërisë (1939 deri sot)660III/II
8Fetë botërore660III/II
9Histori e trojeve Shqiptare në rajon660III/II
10Lëndë me zgjedhje 445III/II
11Diploma620III/II
total viti III60575
total viti I+II+III1801895
Lëndët me zgjedhje Viti I 
semestri I (studenti zgjedh 3 lëndë)semestri II (studenti zgjedh 3 lëndë)
FilozofiHistori e institucioneve të lashta
PaleografiBazat e etnologjisë
Ekonomiks (Menaxhim trashëgiminë)Gjuhë shqipe
Gjeografia rajonale e botësSociologji
LatinishtHistori e Bizantit
Greqishte bizantine
Turqisht
Sport
Lëndët me zgjedhje Viti II
semestri I ((studenti zgjedh 3 lëndë)semestri II (studenti zgjedh 3 lëndë)
Histori urbane e europësHistori e feve në Shqipëri
Histori e kulturës shqiptare (Mesjetë-Rilindje)Histori e kulturës shqiptare Bashkëkohore
Gjeografi politike Metodologji e historisë
Arkivistikë e përgjithshmeShteti osman: institucioni dhe shoqëria
Burimet mesjetare për historinë e ShqipërisëAntropologji social-kulturore
MuzeologjiHyrje në historinë e mendimit pedagogjik shqiptar
Latinisht
SportGreqishte bizantine
Osmanisht
Lëndët me zgjedhje Viti III
semestri I (studenti zgjedh 1 lëndë)semestri II (studenti zgjedh 1 lëndë)
Institucionet e integrimit europianHistori e mendimit politik
Histori e mendimit ekonomik Histori e Integrimit evropian
Nacionalizmi evropianHistori e SHBA
Organizatat Ndërkombëtare: Historia dhe funksionimiLatinisht
Histori artiGreqishte bizantine
Gjeografi e ShqipërisëOsmanisht
Informatikë
Shpërnda lajmin: