FHF: Njoftohen studentët FHF viti i parë për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams


Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e komunikimit Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/.  Për hyrjen e parë duhet të përdorni si Fjalëkalim:UTfhf2024!
Pasi të logoni duhet të ndryshoni fjalëkamin tuaj. Politika për ndryshimin e tij është që duhet të përmbajë 8 karaktere duke përdorur gërma kapitale, gërma të vogla, numra si dhe shënja pikësimi.

Për udhëzimet e përdorimit të platformës klikoni këtu…

Për problematika në aksesimin e llogarisë kontaktoni fhf@fhf.edu.al

Çdo logim në ndërfaqen e microsoft për të aksesuar email-in ose Microsoft Teams, do të bëhen me multiauthentication.
Gjenden tre opsione për të aktivizuar këtë:
1) Duke marrë kodin e sigurisë me sms nga telefoni, duke vendosur numrin e telefonit në security:

Mënyra me marrjen e kodit me anë të mesazhit nga numri i telefonit! Ndiqni hapat:

  • – I want to set up a different method

     

  • Choose a method (Phone)
  • – Zgjidhni prefiksin e Shqipërisë dhe vendosni numrin e telefonit tuaj
    – Zgjidhni send me a code by text.

2. Duke marrë kodin e sigurisë me email, duke vendosur si security një email personal tuaj-in.

3. Me Authentification app, duke skanuat kodin nga celulari.
Link tregues mbi aktivizimin e multiauthentication

 

Shpërnda lajmin: