FHF: Njoftohen studentët e vitit të parë Master për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams


Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e komunikimit Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/.  Për hyrjen e parë duhet të përdorni si Fjalëkalim:UTfhf2024!
Pasi të logoni duhet të ndryshoni fjalëkamin tuaj. Politika për ndryshimin e tij është që duhet të përmbajë 8 karaktere duke përdorur gërma kapitale, gërma të vogla, numra si dhe shënja pikësimi.

Për udhëzimet e përdorimit të platformës klikoni këtu…

Për problematika në aksesimin e llogarisë kontaktoni fhf@fhf.edu.al

Çdo logim në ndërfaqen e microsoft për të aksesuar email-in ose Microsoft Teams, do të bëhen me multiauthentication.
Gjenden tre opsione për të aktivizuar këtë:
  • Me app, duke skanuar kodin nga celulari.
  • Duke marrë kodin e sigurisë me sms nga telefoni, duke vendosur numrin e telefonit në security. (I rekomanduar, ky opsion aktivizohet duke zgjedhur: 1. Authentication Phone
  • 2. Zgjidhni prefiksin e shqipërisë dhe vendosni numrin e telefonit tuaj
  • 3. Zgjidhni Send me a code by text.
     
  • Duke marrë kodin e sigurisë me email, duke vendosur si security një email personal tuaj-in.
Ndiqni një video ilustruese duke klikuar këtu…

 

Shpërnda lajmin: