Zv Dekanët

Misioni >> Historiku >> Organigrama >> Dekani >> Administratori >> Biblioteka >>


 

Dr. Agron Gjekmarkaj

Zv.dekan për komunikimin e brendshëm, marrëdhëniet me publikun dhe mediat, koordinimin e punëve administrative me departamentet e Gjuhës, Letërsisë dhe Gazetarisë

 

 

 

Prof. asoc. dr. Ermal Baze

Zv.dekan për veprimtarinë mësimore dhe koordinimin e punëve administrative me departamentet e Arkeologjisë e TK, Historisë dhe Gjeografisë

 

 

 

 

 

Prof. asoc. dr. Gentiana Skura

Zv.dekan për veprimtarinë shkencore, sigurimin e cilësisë dhe komunikimin me studentët

 

 


 

Shpërnda lajmin: