Category Archives: Aktivitete

Agjencia e Rinisë në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë zhvilluan në FHF një trajnim në kuadër të programit “Fuqizimi europian i rinisë akademike shqiptare”

Agjencia e Rinisë në kuadër të titullit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë zhvilloi një trajnim në kuadër të programit (FERAS) Fuqizimi europian i rinisë akademike shqiptare me pedagogë

Në kuadër të Projektit GEOBIZ organizohet Workshopi “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimi i vazhduar për rritjen e aftësive të  studentëve dhe të bashkëpunimit Biznes – Universitet”

Në kuadër të Projektit GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics”, Higher Education – International Capacity Building No. 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP, (2019-2022) pjese e programit ERASMUS+ CBHE, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (FHF), Universiteti i Tiranës (UT)  dhe Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Universiteti

Departamenti i Historisë organizon për herë të parë Shkollën Verore në Paleografi Latine

Në vazhdim të përpjekjeve për të nxitur studentët në mësimin e gjuhëve të vjetra, aq të domosdoshme për shkrimin e historisë së shqiptarëve, Departamenti i Historisë po organizon për herë të parë Shkollën Verore në Paleografi Latine. Në këtë shkollë

U çel për të 6-in vit radhazi 𝑺𝒉𝒌𝒐𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝑩𝒊𝒛𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏

Në mjediset e Fakultetit të Historisë e të Filologjisë të Universiteti i Tiranes, u çel për të 6-in vit radhazi 𝑺𝒉𝒌𝒐𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔, 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝑩𝒊𝒛𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏, me fokus në trashëgiminë bizantine dhe pasbizantine të Shqipërisë. Shkolla verore organizohet

Shkolla Verore mbi “Dëshmitë gojore si burim shkencor në Historinë Bashkëkohore shqiptare”

Nga datat 11-16 Korrik 2022 u organizua Shkolla Verore mbi “Dëshmitë gojore si burim shkencor në Historinë Bashkëkohore shqiptare” nga Departamenti i Historisë (FHF-UT) në bashkëpunim me Universitetit të Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, Muzeu Kombëtar “Shtëpia me Gjethe”, Muzeun Historik Kombëtar,

U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Departamenti i Gjeografisë, UT, në datat 2 dhe 3 Qershor 2022, mbajti Workshopin “Ditët e Gjeografisë 2022”. Dita e parë, 2 qershor 2022, iu kushtua tërësisht të gjithë studentëve në dy ciklet e studimit (Bachelor dhe Master). Workshopi përfshiu aktivitete