Administratori

Misioni >> Historiku >> Organigrama >> Dekani >> Zv. Dekanët >> Biblioteka >>


Znj. Parashqevi Pogaçe

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

E-mail: administratori@fhf.edu.al

Shpërnda lajmin: