Category Archives: Projekte

𝙈𝙗𝙞 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙧𝙟𝙚𝙣 𝙥𝙚̈𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙚 𝙣𝙚̈ 𝙠𝙪𝙖𝙙𝙚̈𝙧 𝙩𝙚̈ 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙞𝙩 𝙐𝙏- 𝙆𝙚̈𝙧𝙠𝙞𝙢 𝙀𝙠𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙄𝙣𝙤𝙫𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣

Në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselence, lnovacion”, i cili synon të mbështesë personelin akademik me kohë të plotë është hapur Thirrja për Projekte, me afat aplikimi deri me 22 Dhjetor 2023. Nën këtë thirrje të gjithë aplikantët duhet të depozitojnë

AKKSHI: Thirrje për aplikime të përbashkëta kërkimore tekniko-shkencore mes Shqiperisë dhe Kosovës 2023-2025

🔔🔔🔔Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur raundin e dytë të thirrjeve për aplikime të përbashkëta kërkimore, tekniko- shkencore, mes Shqiperisë dhe Kosovës 2023-2025, në fushat prioritare, si më poshtë: • Shkenca Sociale dhe Albanologjike; • Sisteme Informatike

ALPAsEU: Moduli i ri Jean Monnet që do të zbatohet në FHF

ALPAsEU është Moduli i ri Jean Monnet, i shpallur fitues në thirrjen ERASMUS-JMO-2022-MODULE, që do të zbatohet në FHF të UT-së nga grupi fitues, nën drejtimin e Prof. asoc. dr. Sonila PAPATHIMIU, Koordinatore e projektit. Moduli do të zhvillohet në

Marrëveshje financimi e Qendrës së Ekselencës Jean Monnet 2022-2025 “Europianizimi i Politikave Publike në Shqipëri”.

Me kënaqësi njoftojmë se midis EACEA dhe UT u nënshkrua me sukses marrëveshja e financimit të Qendrës së Ekselencës Jean Monnet 2022-2025 “Europianizimi i Politikave Publike në Shqipëri”. Kjo është qendra e parë e tillë e fituar nga Universiteti i

Departamenti i Gjeografisë në Ditën Ndërkombëtare të GIS

Në Ditën Ndërkombëtare të GIS, më 17 Nëntor 2021, Departamenti i Gjeografisë, nën kujdesin e Prof. Asoc. Dr. Sonila Xhafa dhe PhD. Enkela Begu, realizoi me sukses workshopin më temë “GIS in Geosciences. Geography students in action” . Një nga

Mbi Programin e ri “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin

Në kuadër të Programit të ri Evropian “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, jane shpallur draft programet e punës së institucioneve dhe thirrjet e ardhshme 2021- 2022. Klikoni këtu për më shumë informacion…