Category Archives: vende vakante

Njoftim shpallje për vendin vakant “Asisten-Lektor”, në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, FHF, UT

Mbështetur në nenin  67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me  nr. 30/1 datë 04.04.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plote të kategorisë “Asisten-Lektor”, në Departamentin e Gazetarisë dhe

Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit: vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”, pranë Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit, në Fakultetin e Historisë

Shpallet fituesi për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Gjeografisë

Mbështetur në nenin 67, pika 7 e Statutit të UT-së, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 24/1 date 17.01.2022, për vendin vakant, personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor”, ne Departamentin e Gjeografisë, FHF,

Njoftim për vend të lire pune

Vendim për vendin vakant, personel akademik me kohë te plote te kategorise “Lektor”, ne Departamentin e Gjuhes

Mbeshtetur ne nenin 67, pika 7 e Statutit te Ut-se, komisioni ad hoc i ngritur me Vendim Dekani me nr. 55/1 date 26.10.2021, per vendin vakant, personel akademik me kohe te plote te kategorise “Lektor”, ne Departamentin e Gjuhes, FHF,

Departamenti i Gjuhës: Njoftim për vend të lire pune për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i