Category Archives: vende vakante

Departamenti i Gjuhës: Njoftim për vend të lire pune për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit vende vakante për personel akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2021-2022

Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit ka nevojë për personel akademik me kohë të pjesshme, te kategorisë “Asistent- Lektor” për vitin akademik 2021-2022, si dhe “Asistent- Lektor” për asistencë teknologjike, për lëndët si më poshtë: Niveli – Bachelor Gazetaria e axhencisë.

FHF: 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Kryetar i Degës për Sigurimin e Cilësisë dhe Karrierës”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Kryetar i Degës për Sigurimin e Cilësisë dhe Karrierës”. Për më shumë informacion klikoni këtu…  

FHF: 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Asistente e Dekanit”

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel ndihmës akademik në pozicionin “Asistente e Dekanit”, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës. Për më shumë informacion

Njoftim për personel akademik me kohe te pjesshme në Departamentin e Gjuhës

Bazuar nenit 67 pika 3 dhe pika 4 të Statutit të UT-së, kriteret e përgjithshme per personel akademik me kohe te pjesshme në Departamentin e Gjuhës janë: Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;  Të zotërojnë aftësitë e nevojshme

Kritere për punësimin e personelit akademik me kohë të pjesshme – Departamenti Histori

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme në bazë të nenit 68 pika 3 dhe pika 5 të Statutit të Universitetit të Tiranës: Të kenë zotësi të plotë për të vepruar; Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin