Category Archives: Shkëmbime Erasmus

Një mundësi për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024. https://web.unipv.it/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e

Bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni, për vitin akademik 2023-2024. Universiteti i Tiranës ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Ljubljanës, në Slloveni në kuadër

Erasmus+: Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Akdeniz, në Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023. https://adrasan.akdeniz.edu.tr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e

Erasmus+: Është hapur thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Masaryk, Republika Çeke

🔈🇨🇿Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Masaryk, Republika Çeke, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024. 📌Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për

Aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi 

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi. Për më shumë informacion klikoni këtu…  

Aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi. Për më shumë informacion klikoni këtu…