Category Archives: Shkëmbime Erasmus

Në kuadër të Programit Horizon është hapur thirrja “ERA Talents”

Në kuadër të Programit Horizon është hapur thirrja “ERA Talents”, që synon të nxisë ndërveprimin në sektorët akademikë dhe joakademikë dhe të përmirësojë punësueshmërinë e talenteve në të gjithë sektorët e Kërkimit dhe Inovacionit. Skema “ERA Talents” promovon bashkëpunimin ndërsektorial

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “International Staff Week” që ata do të organizojnë në datat 18 – 22 Nëntor 2024

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për pjesëmarrje në Javën e tyre të Trajnimit në datat

Mundësi për studentët!

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Malagas, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. https://www.uma.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valladolid në Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Valladolid në Spanjë. https://drive.google.com/file/d/13PVWDgnwGNeK_EZx0iQouHAgRcYgBnxr/view?usp=sharing

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni. https://drive.google.com/…/13N6YG7qkUUK5OXrTWsn…/view…

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani. https://drive.google.com/file/d/13IX_PvyX-42RtkO0LvMyf8Mvh9Y2N-gp/view?usp=sharing