Kontakt


Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë    

Adresa: Rr. e Elbasanit, Tiranë * Tel: (+355 4) 22369987 * E-mail: fhf@fhf.edu.al  * https://www.fhf.edu.al

 

Sekretaria Mësimore

Kryesekretare * E-mail: voltisa.mece@fhf.edu.al

Bachelor Arkeologji, Histori * E-mail: merita.hasimllari@fhf.edu.al

Bachelor Gazetari * E-mail:  keti.gjoka@fhf.edu.al

Bachelor Gjeografi * E-mail: marinela.prifti@fhf.edu.al

Bachelor Gjuhë Letërsi * E-mail: blerina.xhaferaj@fhf.edu.al

Master Profesional * E-mail: albana.gjaci@fhf.edu.al

Master Shkencor * E-mail: gentiana.nishica@fhf.edu.al

 

Shpërnda lajmin: