Category Archives: njoftime administrative

FHF: Lista e re e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu… Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023”

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023” sipas udhëzuesit “Për procedura të administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës”. Thirrja është e hapur deri në datën 20.06.2023 ora 16.30.

FHF: Lista e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Njoftim administrativ për procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, viti akademik 2022-2023

Për të realizuar me efektivitet procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2022-2023, ju rikujtojmë edhe një herë sqarimet sipas linkut…  

Lista e studentëve që përfitojnë bursë si studentë me rezultate të larta për vitin akademik 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët (me rezultate të larta) të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listë.  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. (Studentët me rezultate të larta të cilët

Administratori: Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30

“Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30, datë 04.11.2022 të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” kliko këtu…