Category Archives: njoftime administrative

Njoftim administrativ për procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, viti akademik 2023-2024

Për të realizuar me efektivitet procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2023-2024, ju rikujtojmë edhe një herë sqarimet sipas linkut këtu… Për mandatet për kryerjen e pagesës sipas ciklit dhe vitit përkatës klikoni këtu…  

FHF: Lista e miratuar për bursat, viti akademik 2023-2024

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Lista e studentëve për ciklin e parë Bachelor me mesatare 9-10 që perjashtohen nga pagesa e tarifës dhe përfitojnë bursë

Lajmërohen të gjithë studentët e ciklit të parë Bachelor me mesatare 9-10, të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse

Per informimin e studentëve të vitit të I-rë, Cikli i Parë (Bachelor) të regjistruar për vitin akademik 2023-2024

 

FHF: Njoftim administrativ për bursat, përjashtimet dhe reduktimet e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2023-2024

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se kanë filluar aplikimet për bursë Bursën mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…) Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët

Për informimin të studentëve të vitit të I-rë Bachelor, të programeve që përbëjnë prioritet kombëtar : “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”, “Histori” dhe “Gjeografi”

Studentët që janë regjistruar në vitin e I-rë, në Ciklin e Parë (Bachelor), në vitin akademik 2023-2024, të kenë parasysh kriteret, dokumentacioni, procedurat dhe afatet sipas akteve ligjore, si më poshtë : . Mbështetje financiare nga buxheti i shtetit ose