Category Archives: njoftime administrative

Njoftim për studentët që kanë përfituar nga VKM 386, datë 01.06.2022

 

FHF: Lista e re e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu… Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023”

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023” sipas udhëzuesit “Për procedura të administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës”. Thirrja është e hapur deri në datën 20.06.2023 ora 16.30.

FHF: Lista e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Njoftim administrativ për procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, viti akademik 2022-2023

Për të realizuar me efektivitet procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2022-2023, ju rikujtojmë edhe një herë sqarimet sipas linkut…  

Lista e studentëve që përfitojnë bursë si studentë me rezultate të larta për vitin akademik 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët (me rezultate të larta) të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listë.  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. (Studentët me rezultate të larta të cilët