Category Archives: njoftime administrative

Njoftim administrativ për procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, viti akademik 2022-2023

Për të realizuar me efektivitet procesin e arkëtimit të të ardhurave nga tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2022-2023, ju rikujtojmë edhe një herë sqarimet sipas linkut…  

Lista e studentëve që përfitojnë bursë si studentë me rezultate të larta për vitin akademik 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët (me rezultate të larta) të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listë.  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. (Studentët me rezultate të larta të cilët

Administratori: Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30

“Për njohjen nga studentët të VKM nr. 386, datë 01.06.2022 të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimit nr. 30, datë 04.11.2022 të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe zbatimin nga strukturat përgjegjëse të FHF-UT” kliko këtu… 

MAS: Për procedurat e financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbëjnë prioritet kombëtar

Me propozim të MAS është miratuar vendimi nr. 386 datë 01.06.2022, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetje financiare të studentëve të shkëlqyer e studenteve, që ndjekin këto

FHF: Njoftim administrativ për bursat, përjashtimet dhe reduktimet e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2022-2023

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se kanë filluar aplikimet për bursë Bursën mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…) Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët

FHF: Njoftim administrativ për bursat, përjashtimet dhe reduktimet e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2021-2022

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se kanë filluar aplikimet për bursë Bursën mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…) Dorëzimi i dokumentacionit nga