Lista e e re emërore e studentëve të cilët përfitojnë bursë, përjashtim tarife dhe ulje 50% për vitin akademik 2023-2024


Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore, përjashtimit nga tarifa dhe reduktimit 50% se është miratuar lista e re për vitin akademik 2023-2024. Klikoni listën këtu…

Vetëm për kategorinë bursë duhet të dorëzohet llogaria bankare si mëposhtë:

Siguroni të dhënat e llogarisë suaj bankare. Llogaria bankare është e detyrueshme të jete aktive vetëm në Raiffeissen Bank (për studentët e vitit të parë) dhe OTP ose Alpha Bank për studentët e vitit të dytë dhe të tretë.  Para se të dorëzoni të dhënat bankare ju lutemi verifikoni edhe njëherë saktësinë e të dhënave. Dorëzoni të dhënat e Llogarisë Bankare në Zyrën e Shërbimeve Nr. 118 (kati i 1), godina e FHF-së.

Shenim: Nëse nuk jeni në listë dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat e nevojëshme qëndroni në pritje të një njoftimi të tjetër deri në kthimin e një pergjigjeje të verifikimit të dokumentacionit.


 

Shpërnda lajmin: