Category Archives: Njoftime

Njoftim per personelin akademik të Fakulteteve

Senati Akademik i UT me 2/3 i tij vendosi të mbajë mbledhje në datë 15 Korrik 2020, ora 11.00, tek Godina “Liria” për zgjedhjen e anëtareve të Komisionit të Apelimit të Universitetit të Tiranës. Afati i vetëkandidimit i personelit akademik

FHF – Listat zgjedhore të studentëve

Në 30 Korrik 2020 në FHF mbahen zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese. Çdo student i FHF-së  ka të drejtën e votës. Pranë çdo Njësie bazë apo KZF-je janë shpallur listat zgjedhore. Aty mund të verifikoni emrin tuaj në listë. Emrin në

Vendim Nr. 4 i KZF – FHF për shpalljen e listës së kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe për drejtues të njësisë bazë

Klikoni këtu për Vendimin Nr. 4, datë 10.05.2020 i KZF – FHF për shpalljen e listës së kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe për drejtues të njësisë bazë  

Lista e kandidatëve për Rektor UT, Anëtar Senati UT nga Personeli Akademik dhe Studentë

Klikoni për listat respektivisht Lista e Kandidatëve për Rektor UT Lista e Kandidatëve për Anëtar Senati UT, nga Personeli Akademik Lista e Kandidatëve për Anëtar Senati UT, Studentë Vendim Nr. 14, KIZ – UT, dt. 05. 07. 2020 Vendim Nr.

Urdhër i Rektorit nr. 6, datë 30.06.2020, “Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor në UT”

Urdhër i MASR mbi datën e re të zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë