Category Archives: Njoftime

FHF organizon Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”

Në kuadër të Projektit “𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒌𝒖𝒓𝒓𝒊𝒌𝒖𝒍𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒉𝒆 𝒎𝒆̈𝒔𝒊𝒎𝒅𝒉𝒆̈𝒏𝒊𝒆𝒔 𝒏𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕 𝑴𝑷 𝑴𝒆̈𝒔𝒖𝒆𝒔𝒊 𝒏𝒆̈ 𝑭𝑯𝑭, 𝑼𝑻”, i financuar nga MAS, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë do të organizojë Workshopin: “𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗸𝘂𝗿𝗿𝗶𝗸𝘂𝗹𝗮𝘃𝗲 – 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘀𝗱𝗼𝘀𝗵𝗺𝗲̈𝗿𝗶 𝗽𝗲̈𝗿 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗮𝘁𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗺𝗲̈𝘀𝘂𝗲𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝘀𝗵𝗲̈𝗺”.

U përmbyll me sukses Java e Promovimit të Gjeografisë dhe Dita Ndërkombëtare e GIS

U realizuan me sukses të gjitha aktivitetet në kuadër të javës së Promovimit të Gjeografisë dhe Ditës Ndërkombëtare të GIS, nga 13 deri në 17 nëntor 2023, organizuar nga Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës. Aktivitetet u organizuan dhe

FHF: Njoftohen studentët e vitit të parë Master për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams

Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e komunikimit Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/.  Për hyrjen

Pyetësor i Studentëve: “Vlerësimi i Cilësisë së mesimdhënies dhe shërbimeve në Universitetin e Tiranës”

Me qëllim vlerësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe shërbimeve që ofron fakulteti ynë, në adresat tuaja zyrtare e-mail (emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al) është shpërndarë linku me Pyetësorin përkatës, dërguar nga Universiteti i Tiranës. Bëhuni pjesë dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimin e Universitetit

𝑵𝒋𝒐𝒇𝒕𝒊𝒎 𝒑𝒆̈𝒓 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒕𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒆̈𝒔 𝟐𝟕 𝒏𝒆̈𝒏𝒕𝒐𝒓 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝒔𝒊 𝒅𝒊𝒕𝒆̈ 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒊𝒎𝒊

 

Departamenti i Gjeografisë: Aktivitete shkencore “Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS) në Vendimarrje”

Në kuadër të javës së Promovimit të Gjeografisë dhe Ditës Ndërkombëtare të GIS, më 13 – 17 nëntor 2023, Departamenti i Gjeografisë – UT, organizon aktivitetin shkencor “Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS) në Vendimarrje”. Përgjatë kësaj jave do të zhvillohen