Category Archives: Njoftime

Renditja e aplikantëve fitues të raundit të dytë në FHF, viti akademik 2022-2023

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të dytë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2022-2023, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në

Njoftim për shpalljen e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 62, të Statutit të Ut-së, neni 69, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit

Agjencia e Rinisë në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë zhvilluan në FHF një trajnim në kuadër të programit “Fuqizimi europian i rinisë akademike shqiptare”

Agjencia e Rinisë në kuadër të titullit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” me mbështetjen e Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë zhvilloi një trajnim në kuadër të programit (FERAS) Fuqizimi europian i rinisë akademike shqiptare me pedagogë

Hapen aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë Master profesional dhe Master i shkencave

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë çel më 26 shtator 2022 aplikimet në Programet e studimit të ciklit të dytë Master profesional dhe Master i Shkencave. Tradita shumëvjeçare e Fakultetit tonë ofron siguri punësimi dhe përzgjedhjeje mes më të mirëve,

Thirrje për projekte në programin Horizon Europe 2021- 2027

Në kuadër të zgjerimit të aplikimeve për projekte të njësive tuaja, informojmë se thirrjet në programin Horizon Europe janë në vijimësi dhe për këtë qëllim sugjerojmë shpëmdajen e linkut ku janë të gjitha thirrjet, në mënyrë që çdo departament të

Në kuadër të Projektit GEOBIZ organizohet Workshopi “Modernizimi i kurrikulave dhe mësimi i vazhduar për rritjen e aftësive të  studentëve dhe të bashkëpunimit Biznes – Universitet”

Në kuadër të Projektit GEOBIZ “Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics”, Higher Education – International Capacity Building No. 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP, (2019-2022) pjese e programit ERASMUS+ CBHE, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (FHF), Universiteti i Tiranës (UT)  dhe Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Universiteti