Category Archives: Njoftime

Seminar ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare

Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn. KOSOVË Tel. +38138 222 970 E-mail: seminari.filologjik@uni-pr.edu, shkumbin.munishi@uni-pr.edu Drejtor: Prof. dr. Shkumbin Munishi Bashkëdrejtore: Prof. dr. Dhurata Shehri Sekretar: Prof. dr. Osman Gashi Bashkësekretare: Prof. asoc. dr. Linda

Për ngritjen e Komisionit të Doktoratave

Shkresa e Rektorit UT, 2571/1, datë 11.09.2020, “Për ngritjen e Komisionit të Doktoratave” (kliko këtu…) Vendim 31, datë 16.09.2020 i Dekanit FHF për fillimin e procedurës për ngritjen e Komisionit të Përhershëm në nivel njësie kryesore për dhënien e gradës shkencore

Njoftim për studentët e Masterit Profesional (që përgatiten për Stazh)

Ju bëjmë me dije se, nisur nga problematika që ju keni ngritur, Dekanati i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë i është drejtuar Rektoratit të Universitetit të Tiranës, që të ndërhyjë pranë DAR-it, për të kërkuar shtyrjen e datës së aplikimeve

Vendim për detyrat funksionale të zv.dekanëve

Me qëllim që stafi, studentët dhe kushdo tjetër të mund të adresojë saktë dhe shpejt të gjitha çështjet që lidhen me procesin mësimor-shkencor dhe veprimtaritë e tjera në FHF, vendosa: të përcaktoj detyrat funksionale të zëvendësdekanëve dhe të autorizoj përmbushjen

Zgjidhen Zv. Dekanët e FHF-së

  Në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, (neni 43, pika 2) si dhe në Statutin e Universitetit të Tiranës (neni 47, pika ç)

Renditja e aplikantëve fitues të raundit të parë në FHF, viti akademik 2020-2021

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2020-2021, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në