Category Archives: Njoftime

Vendim i Keshillit te Ministrave nr 251, date 27.03.2020, për një ndryshim në vendimin nr.269, datë 29.3.2017

Vendim i Keshillit te Ministrave nr 251, date 27.03.2020, për një ndryshim në vendimin nr.269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të

Disa ndryshime ne Urdhrin Nr 8, datë 14 janar 2020 “Për procesin zgjedhor për IAL-të”

Njoftim për zbatimin e VKM nr. 237, datë 20.3.2020

Mesazh i Dekanit FHF për organizimin e mësimit online

Të dashur studentë, Stafi akademik, ndihmësakademik dhe administrativ i FHF-së uron që ju dhe familjet tuaja të jeni mirë dhe të keni energji e vullnet për të kapëcyer këtë situatë të paprecedent. Për ne dhe për të ardhmen e kombit,

Urdhërat e Rektorit datë 20 Mars 2020

Nr. 4, datë 20.03.2020 “Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Tiranës” Nr. 5, datë 20.03.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor në platformat online me studentët e Universitetit të Tiranës”

Njoftim i Rektorit të UT-së mbi masat e mara për parandalimin e përhapjes së covid-19

Bazuar në shkresën e Rektorit dt 11.03.2020: Mbi marrjen e masave të menjëherëshme për zbatimin e VKM, Urdhërave dhe Udhëzimeve përkatëse për të parandaluar përhapjen e COVID-19: Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mbyllen, duke pezulluar të gjitha shërbimet që ofrohen