Category Archives: Njoftime

Aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi 

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi. Për më shumë informacion klikoni këtu…  

Aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Akdeniz, Turqi. Për më shumë informacion klikoni këtu…  

FHF: Njoftohen studentët e vitit të parë Master për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams

Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e komunikimit Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/.  Për hyrjen

Lista e studentëve që përfitojnë bursë si studentë me rezultate të larta për vitin akademik 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët (me rezultate të larta) të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listë.  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. (Studentët me rezultate të larta të cilët

KZF: Mbi fillimin e proçedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit

Klikoni këtu për vendimin Nr. 1, datë 19.12.2022, të fillimit të proçedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit  

Rektori i UT: Mbi ditët e mbetura të lejës vjetore të paguar të vitit 2022, për personelin akademik me kohë të plotë

Bazuar në nenin 92 dhe në nenin 93, të ligjit nr.7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i RSH”, i ndryshuar; në nenin 39, pika 5, të ligjit të arsimit të lartë nr. 80/2015; në pikën 10, të Vendimit nr.329, datë