Category Archives: Njoftime

Njoftim mbi lejen vjetore të vitit 2022, të personelit akademik me kohë të plotë dhe të personelit ndihmësakademik, në Universitetin e Tiranës

Pyetësor për studimin e tregut të punës

Të dashur studentë! Në kuadër të stategjisë së zhvillimit të Universitetit të Tiranës është përgatitur “Pyetësori” për studimin e tregut të punës, për studentët e Universitetit të Tiranës. Kjo do të realizohet me anë të plotësimit të Google Form. Klikoni

Njoftim për vend të lire pune për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, FHF

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Asistent – Lektor”, pranë Departamentit të Letërsisë, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë,

U mbyll me sukses Workshopi “Ditët e Gjeografisë”, nga Departamenti i Gjeografisë, UT

Departamenti i Gjeografisë, UT, në datat 2 dhe 3 Qershor 2022, mbajti Workshopin “Ditët e Gjeografisë 2022”. Dita e parë, 2 qershor 2022, iu kushtua tërësisht të gjithë studentëve në dy ciklet e studimit (Bachelor dhe Master). Workshopi përfshiu aktivitete

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën verore të Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

  SHKOLLË VERORE E GJUHËS, HISTORISË DHE CIVILIZIMIT BIZANTIN Trashëgimia Kulturore Bizantine dhe Pabizantine në Shqipëri Shkolla verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin organizohet nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, nën kujdesin e Ambasadës

Thirrje për pjesëmarrje në Shkollën Verore në Paleografi Latine 

Departamenti i Historisë do të zhvillojë Shkollën verore në Palografi Latine. Shkolla verore do të zhvillohet nga data 18-23 korrik 2022, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës.  Në ditët e sotme shumë arkiva jo vetëm që po