Category Archives: Njoftime

Njoftim për testin ndërkombetar të gjuhës angleze TOEIC L&R dhe Toefl ITP

Universiteti Tiranes, njofton te gjithe studentet qe ne daten 27 Qershor 2020, zhvillohet testi nderkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R dhe Toefl ITP ETS dhe UT kane nje marreveshje bashkepunimi, sipas se ciles Godina Liria, ne Q. Studenti eshte Authorized

Urdhër i Dekanatit në lidhje me tarifat e shkollimit

Rregullorja e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët

Rregullorja e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët kliko këtu…  

MASR kërkon bashkëpunim me Policinë e Shtetit për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020

MASR kërkon bashkëpunim me Policinë e Shtetit “Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020 nga institucionet e arsimit të lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia COVID-19′”, për lejimin dhe lehtësimin e

Vendimi extra i Senatit Akademik datë 21.05.2020

Vendimi extra i Senatit Akademik datë 21.05.2020  “Mbi zgjidhjen e menjëhershme të kontratës të punës të personelit akademik dhe anëtarë të KIZ të UT, Zj.Majlinda Keta, Z.Bernard Dosti, Zj.Oriona Mucollari, Z.Ardian Doka dhe Zj.Eglantina Gishti, nga Rektori i UT dhe

Struktura dhe plani i veprimit për mbylljen e vitit akademik 2019-2020