Category Archives: Njoftime

Njoftim për studentët që kanë përfituar nga VKM 386, datë 01.06.2022

 

Hapet thirrja për pjesëmarrje në shkollën verore të organizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module “ALPASEU”

Në kuadër të Modulit Jean Monnet ALPAsEU organizohet Shkolla Verore “Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë, si kontribut për Integrim në BE”. Në këtë Shkollë Verore, studentët do të kenë mundësi të njohin më thellë problemet dhe sfidat që

Projekti ERASMUS+: Aktivitete të mësimdhënies, trajnimit dhe vizitave në terren që realizuan në Universitetin e Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Çek të Shkencave të Jetës në Pragë

Projekti ERASMUS+, EU project No.: 2022-1-CZ01-KA171-HED-000079730, është nënshkruar midis Universitetit Çek të Shkencave të Jetës në Pragë (ČZU, Republika Çeke) dhe Universitetit të Tiranës, (UT, Republika e Shqipërisë) për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve për mësimdhënie dhe trajnim. Ky

Vendim i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit lidhur me datat e diplomimit dhe afatet e dorëzimit të diplomave në departament

Hapen aplikimet në programet Master profesional dhe Master i shkencave për vitin akademik 2023-2024

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë çel më 11 shtator 2023 aplikimet në Programet e studimit të ciklit të dytë Master profesional dhe Master i Shkencave. Tradita shumëvjeçare e Fakultetit tonë ofron siguri punësimi dhe përzgjedhjeje mes më të mirëve,

Dekanati FHF: Rikujtesë për aplikantët maturantë dhe studentët

Dekanati i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, në përfundim të mbledhjes së datës 06.09.2023, vendosi: 1- T’iu rikujtojë aplikantëve që regjistrimet për programet bachelor vijojnë çdo ditë të javës. 2- Në raundin Ill (e tretë), maturantët, që dëshirojnë të