Category Archives: Njoftime

AKKSHI ka shpallur thirrjen për aplikime në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur thirrjen për aplikime në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), 2023, ne fushat prioritare, si më poshtë: Biodiversiteti dhe Mjedisi; Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia; Shendetësia dhe

Thirrje për aplikim për modulin Jean Monnet “ALPAsEU”

ALPAsEU është Moduli i ri Jean Monnet, i shpallur fitues në thirrjen ERASMUS-JMO-2022-MODULE, që do të zbatohet në FHF të UT-së nga grupi fitues, nën drejtimin e Prof. asoc. dr. Sonila PAPATHIMIU, Koordinatore e projektit. Moduli do të zhvillohet në

Vendim i Senatit Akademik për shtyrjen e procesit të pranimit të kandidatëve për një vend vakant për anëtar të Bordit të Administrimit të UT-së

Vendimi nr. 05, date 30.01.2023 i Senatit Akademik “Për shtyrjen e procesit të pranimit të kandidatëve për një vend vakant për anëtar të Bordit të Administrimit të UT-së dhe fillimin e procesit të vetekandidimit për këtë vend vakant” kliko këtu…  

Qendra e Gjuhëve të Huaja do të ofrojë shërbime gjuhësore për Universitetin e Tiranës, por edhe për të tretë

FHF: Thirrje për aplikime për programin e doktoratës për vitin akademik 2022-2023, në Departamentin e Gjeografisë dhe në Departamentin e Historisë

Mbështetur në rregulloren “Për organizimin e programeve të studimit të doktoratës në Universitetin e Tiranës”, e miratuar nga Senati Akademik me vendim nr.8, datë 26.04.2921, vendimit të Rektorit të UT-së, prof.dr. Artan Hoxha, me nr.1074, datë 04.04.2222 dhe Dekanit të

FHF: Lista e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat