Category Archives: Njoftime

Mbi Programin e ri “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin

Në kuadër të Programit të ri Evropian “Horizon Europe 2021-2027” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, jane shpallur draft programet e punës së institucioneve dhe thirrjet e ardhshme 2021- 2022. Klikoni këtu për më shumë informacion…  

Mbi prezantimin e rrjetit rajonal “Western Balkans European Social Survey”­(WBESS) dhe “Anketës Sociale Evropiane”

Në kuadër të procesit të ndërkombëtarizimit, Universiteti i Tiranës në muajin Janar 2021 është bërë pjesë e rrjetit “Western Balkans European Social Survey Regional Network” (WBESS). Lidhur me këtë Universiteti i Tiranës dhe organizata “Science & Innovation for Development”­SCiDEV ftojnë

Mbi trajnimet në kuadër të platformës së kërkimit shkencor UCRIS ne IAL-të publike në kuadër të iniciativës Open Science në Shqipëri

Në kuadër të zbatimit të platformës së kërkimit shkencor UCRIS në IAL-të publike lidhur me inciativën Open Science në Shqipëri, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit nën implementimin e RASH synon që

KZF: Vendim nr.1, datë 26.03.2021

KIZ: Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës ka marrë Vendimin nr. 7,Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete