UT: Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor


Në kuadër të vendosjes së bashkëpunimit reciprok në fushën e kërkimit, inovacionit dhe aktiviteteve mësimore dhe profesionale për çështje me interes të përbashkët midis Universitetit të Tiranës dhe Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor. Klikoni këtu për marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar.


 

Shpërnda lajmin: