Category Archives: Programe shkembimi

Mundësi për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni. 📌Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Mundësi për bursa në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për mësimdhënie në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të

Universiteti i Tiranës ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali në kuadër të programit Erasmus +, për studentët, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024

Universiteti i Tiranës ka hapur thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali në kuadër të programit Erasmus +, për studentët, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 📌Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, në Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. https://www.cumhuriyet.edu.tr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.um.si/en/home-page/ Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Mundësi për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Malagas, në Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Malagas, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.uma.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: