Category Archives: Programe shkembimi

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni. https://drive.google.com/…/13N6YG7qkUUK5OXrTWsn…/view…

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Kauno Kolegija Higher Education Institution, Lituani. https://drive.google.com/file/d/13IX_PvyX-42RtkO0LvMyf8Mvh9Y2N-gp/view?usp=sharing

Bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari. https://drive.google.com/…/13A…/view…

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për vitin akademik 2024-2025, në Universitetin Valladolid, Spanjë. Llojet e mobilitetit: Shkëmbimin e studentëve Bachelor / Master; Afati për aplikim: 17 Maj 2024,

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus, në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. https://www.vdu.lt/en/ Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Mundësi për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, në Gjermani

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Chemnitz të Teknologjisë, Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. https://www.tu-chemnitz.de/index.html.en Nivelet e mobilitetit për