Category Archives: Programe shkembimi

Projekti ERASMUS+: Aktivitete të mësimdhënies, trajnimit dhe vizitave në terren që realizuan në Universitetin e Tiranës në bashkëpunim me Universitetin Çek të Shkencave të Jetës në Pragë

Projekti ERASMUS+, EU project No.: 2022-1-CZ01-KA171-HED-000079730, është nënshkruar midis Universitetit Çek të Shkencave të Jetës në Pragë (ČZU, Republika Çeke) dhe Universitetit të Tiranës, (UT, Republika e Shqipërisë) për mobilitet të stafit akademik dhe studentëve për mësimdhënie dhe trajnim. Ky

Mundësi për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), Francë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin e Studimeve Politike në Paris (Sciences Po), për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024. http://www.sciencespo.fr/

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, në Republikën Çeke

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çek të Shkencave të Jetës, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024. https://www.czu.cz/en Llojet e

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet në Turqi për semestrin e parë të vitit akademik 2023 -2024

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024. https://www.cumhuriyet.edu.tr/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: –

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024. https://www.um.si/en/home-page/ Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Ambasada e Francës në Shqipëri ka shpallur thirrjen për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze

  Bursat e studimit janë të destinuara për nivelin Master dhe Doktoraturë. Formulari i kandidaturës për vitin universitar 2023-2024 mund të shkarkohet në adresën e mëposhtme : https://al.ambafrance.org/Etudiants-en-master-ou-en… Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen e plotësuar në Ambasadë para 31 majit