Category Archives: Programe shkembimi

Hapet thirrja për aplikim për studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Konferencën e 10të Studentore të UNICA me temë “Transforming Your University in the post COVID-19 age”

Hapet thirrja për aplikim për studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në Konferencën e 10të Studentore të UNICA me temë “Transforming Your University in the post COVID-19 age” në datat 18 –21 Korrik 2021! Kjo Konferencë organizohet

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzes në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022. https://www.uniroma1.it/it/ Llojet

Thirrje per aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pisës, Itali.

Ne kuader te programit Erasmus+ eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet e Universitetit te Tiranes ne Universitetin e Pises, Itali. Per informacion klikoni këtu…  

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë. Ftohen të gjithë të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat