Category Archives: Programe shkembimi

𝑴𝒃𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒔𝒊𝒏𝒆̈ 𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒃𝒖𝒓𝒔𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒌𝒖𝒂𝒅𝒆̈𝒓 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒊𝒕 𝑬𝒓𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔+ 𝒏𝒆̈ 𝑯𝒐𝒍𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆̈

Për më shumë informacion klikoni këtu…

𝑴𝒃𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒔𝒊𝒏𝒆̈ 𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒃𝒖𝒓𝒔𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒌𝒖𝒂𝒅𝒆̈𝒓 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒊𝒕 𝑬𝒓𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔+ 𝒏𝒆̈ 𝑻𝒖𝒓𝒒𝒊

Kliko këtu për më shumë informacion…  

𝑴𝒃𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒔𝒊𝒏𝒆̈ 𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒃𝒖𝒓𝒔𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒌𝒖𝒂𝒅𝒆̈𝒓 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒊𝒕 𝑬𝒓𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔+ 𝒏𝒆̈ 𝑳𝒊𝒕𝒖𝒂𝒏𝒊

Klikoni këtu për më shumë informacion…  

𝑴𝒃𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒔𝒊𝒏𝒆̈ 𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒃𝒖𝒓𝒔𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒌𝒖𝒂𝒅𝒆̈𝒓 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒊𝒕 𝑬𝒓𝒂𝒔𝒎𝒖𝒔+ 𝒏𝒆̈ 𝑺𝒑𝒂𝒏𝒋𝒆̈

Kliko këtu për më shumë…

Rrjeti UniAdrion së bashku me Forumin e Dhomave të Tregtisë ofrojnë mundësi praktike për studentët

Projekti 🆆🅴🆂🆃🅴🆁🅽-🅻🅺🅽🆂🅷🅸, i financuar nga Ministria e Jashtme Italiane nëpërmjet Iniciativës 🅳🆁🅸🆃🅸🅺 ​ 🅹🅽🅸🅽🅴, u jep mundësinë studentëve të kryejnë një praktikë 3-mujore në kompani të përzgjedhura në zonën Adriatiko-Joniane dhe synon të promovojë bashkëpunimin ndërkufitar, për studentët italianë në

Mundësi për studentët PhD në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët PhD të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. http://www.ugr.university/ Llojet e mobilitetit