Rektori: Mbi lejen vjetore të vitit 2024 të personelit në Universitetin e Tiranës 

Shpërnda lajmin: