Njoftim mbi lejen vjetore të vitit 2022, të personelit akademik me kohë të plotë dhe të personelit ndihmësakademik, në Universitetin e Tiranës

Shpërnda lajmin: