Category Archives: njoftime administrative

FHF: Njoftim administrativ për bursat, përjashtimet dhe reduktimet e tarifave të shkollimit për vitin akademik 2023-2024

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se kanë filluar aplikimet për bursë Bursën mund t’a përfitojnë vetëm studentët e ciklit të parë bachelor dhe që plotësojnë dokumentacionin sipas linkut (kliko këtu…) Dorëzimi i dokumentacionit nga studentët

Për informimin të studentëve të vitit të I-rë Bachelor, të programeve që përbëjnë prioritet kombëtar : “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi”, “Histori” dhe “Gjeografi”

Studentët që janë regjistruar në vitin e I-rë, në Ciklin e Parë (Bachelor), në vitin akademik 2023-2024, të kenë parasysh kriteret, dokumentacioni, procedurat dhe afatet sipas akteve ligjore, si më poshtë : . Mbështetje financiare nga buxheti i shtetit ose

Vendim administrativ për trajtimin e studentëve me bursë, përjashtim/reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2023-2024

Organizimi i procesit të mbledhjes së dokumentacionit për studentët që përfitojnë bursa, përjashtim apo reduktim të tarifave të shkollimit, për vitin akademik 2023-2024, do të organizohet në 2 faza: Faza e parë: Në platformën Microsoft Teams – përveç njoftimeve zyrtare

Njoftim për studentët që kanë përfituar nga VKM 386, datë 01.06.2022

 

FHF: Lista e re e miratuar për bursat 2022-2023

Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme: 1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu… Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023”

Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023” sipas udhëzuesit “Për procedura të administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës”. Thirrja është e hapur deri në datën 20.06.2023 ora 16.30.