Lista e studentëve për ciklin e parë Bachelor me mesatare 9-10 që perjashtohen nga pagesa e tarifës dhe përfitojnë bursë


Lajmërohen të gjithë studentët e ciklit të parë Bachelor me mesatare 9-10, të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme:

1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat e nevojëshme dhe nuk jeni në listë qëndroni në pritje të një njoftimi të tjetër deri në kthimin e një pergjigjeje të verifikimit të dokumentacionit.

2. Plotësoni dhe dërgoni të dhenat e llogarisë suaj bankare. Llogaria bankare është e detyrueshme të jete aktive vetëm në OTP ose Alpha Bank. Para se të dërgoni të dhënat bankare në këtë formë ju lutemi verifikoni edhe njëherë saktësinë në mënyrë që të mos e nisni gabim. (çdo karakter IBAN dhe CIF të përputhet me të dhënat që keni marrë nga banka)


Klikoni këtu
 për të plotësuar dhe dërguar Numrin e Llogarisë Bankare


 

Shpërnda lajmin: