FHF: Lista e miratuar për bursat, viti akademik 2023-2024


Lajmërohen të gjithë studentët të cilët janë në pritje të bursës studentore të ndjekin hapat e mëposhtme:

1. Verifikoni emrin tuaj në listën këtu…  Nëse i përkisni listës plotësoni aplikimin sipas pikës 2. Nëse jo dhe keni aplikuar me të gjitha dokumentat e nevojëshme dhe nuk jeni në listë qëndroni në pritje të një njoftimi të tjetër deri në kthimin e një pergjigjeje të verifikimit të dokumentacionit.

2. Plotësoni dhe dërgoni të dhenat e llogarisë suaj bankare. Studentët e vitit të parë duhet të hapin dhe të dorëzojnë numrin e llogarisë prane Raiffeissen Bank. Studentët e vitit të dytë dhe të tretë duhet të sjellin numrin e llogarisë nga OTP Bank (bashkuar me Alpha Bank) te rifreskuar. Para se të dërgoni të dhënat bankare në këtë formë ju lutemi verifikoni edhe njëherë saktësinë në mënyrë që të mos e nisni gabim. (çdo karakter IBAN dhe CIF të përputhet me të dhënat që keni marrë nga banka)


Klikoni këtu
 për të plotësuar dhe dërguar Numrin e Llogarisë Bankare


 

Shpërnda lajmin: