Per informimin e studentëve të vitit të I-rë, Cikli i Parë (Bachelor) të regjistruar për vitin akademik 2023-2024 

Shpërnda lajmin: