Orari mësimor për semestrin e parë, cikli i parë bachelor, viti akademik 2022-2023


Orari mësimor për semestrin e parë, cikli i parë bachelor, viti akademik 2022-2023 klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: