FHF: Njoftohen studentët e ciklit të dytë Master Profesional viti i parë për aktivizimin e llogarive personale në Microsoft Teams


Universiteti i Tiranës ka vënë në përdorim për studentët e FHF-së platformën e komunikimit Microsoft Office 365 Education. Çdo student do të ketë llogarinë e tij në platformë sipas formatit: emër_mbiemër.fhfstudent@unitir.edu.al. Aksesimi i llogarisë do të bëhet në adresën https://www.office.com/.  Për hyrjen e parë duhet të përdorni si Fjalëkalim: Unitir@2021. Pasi të logoni duhet të ndryshoni fjalëlamin tuaj. Politika për ndryshimin e tij është që duhet të përmbajë 8 karaktere duke përdorur gërma kapitale, gërma të vogla, numra si dhe shënja pikësimi.

Për udhëzimet e përdorimit të platformës klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: