FHF: Si të hyjmë në Platformën Microsoft Teams

Të dashur studentë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë,

Së pari Ju urojmë suksese për këtë Vit të Ri Akademik 2020-2021.

Për të hyrë në Platformën “Microsoft Teams”, ju lutemi referohuni si më poshtë:

Për aksesimin e platformës Microsoft, për mësimdhënie në distancë, lutem shikoni manualin në link Microsoft office 365 per student (kliko këtu).

Gjithashtu më poshtë do te gjeni edhe një informacion te shkurter qe mund t’ju nevojitet per te aksesuar adresesn tuaj te email-it,

në: https://www.office.com/

Kredencialet e aksesit per studentet, janë si më poshtë:

Përdoruesi:

emer_mbiemer.fhfstudent@unitir.edu.al

Fjalëkalimi: myPassword1234

Per disa studentë që jane loguar dhe spo logohen dot të provojnë përseri:

  1. Të logohen me kredencialet e dhena emer_mbiemer.fhfstudent@unitir.edu.al
  2. Pass: myPassword 1234 (nese nuk logohen dot te provojne piken 3)
  3. Te provojne me nje hapësire perpara bosh (space) myPassword1234
  4. Pas ndryshimit te paswordit, ju lutemi te jeni te vemendshem te mbani mend paswordin e ri qe vendosni, pasi reset nuk lejohet dhe realizohet vetem nga IT.

Ju lutemi, duhet pasur kujdes qe ne te dhenat tuaja “emer_mbiemer” te perdoren germa te vogla dhe te zevendesohen karakteret “ë” me “e” dhe “ç” me “c”.
Per te aksesuar platformen nepermjet kompjuterit tuaj desktop apo laptop, vizitoni adresen:  https://teams.microsoft.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Permes nderfaqes web te gjendur ne adresën e sipershenuar, ose nepermjet aplikacionit perkates me funksionalitete identike i cili mund te shkarkohet brenda nderfaqes web pas hyrjes ne platforme, e me tej te instalohet në njesinë kompjuterike.

Platforma mund te aksesohet edhe nepermjet instalimit te aplikacionit te emertuar TEAMS nga MICROSOFT, i gatshem per pajisjet android apo IOS nepermjet play store apo app store.

Pas hyrjes se pare ne platforme, duhet te ndryshoni fjalekalimin duke e personalizuar ate. Gjithashtu, lutemi ndryshoni password-in ne momentin e logimit si hap i detyrueshem, sugjerojme qe pass te kete min 8 karaktere. (Germa te medha, te vogla, numra si dhe pikesime.)

Për probleme me aksesimin kontaktoni: fhf@fhf.edu.al

Per te mesuar me shume mbi zgjidhjet qe mundeson platforma, ju ftojme paraprakisht te shikoni te plote ilustrimin qe gjendet ne kete link:

Në këtë video tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”
Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *