FHF: Njoftohen studentët e vitit të parë Bachelor për krijimin e adresave në Microsoft

Të dashur studentë të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë,

Së pari Ju urojmë suksese për këtë Vit të Ri Akademik 2021-2022.

Për të hyrë në Platformën “Microsoft Teams”, ju lutemi referohuni si më poshtë:

Për aksesimin e platformës Microsoft, për mësimdhënie në distancë, lutem shikoni manualin në link Microsoft office 365 per student (kliko këtu).

Gjithashtu më poshtë do të gjeni edhe një informacion te shkurtër që mund t’ju nevojitet për të aksesuar adresën tuaj në Microsoft, në: https://www.office.com/

Platforma mund te aksesohet edhe nëpërmjet shkarkimit te aplikacionit TEAMS nga MICROSOFT, i gatshëm për pajisjet android apo IOS nëpërmjet play store apo app store.

Kredencialet e aksesit për studentet, janë si më poshtë:

Përdoruesi:

emer_mbiemer.fhfstudent@unitir.edu.al

Fjalëkalimi: Unitir@2021

Per të loguar duhet të keni kujdes:
 
– Pas hyrjes se pare ne platforme, duhet te ndryshoni fjalekalimin duke e personalizuar atë. Passwordi i ri ka këto politika sigurie: min 8 karaktere, gërma të mëdha, te vogla, numra dhe simbole psh Fjalekalimi@;
– Të dhenat tuaja “emer_mbiemer” te zëvendësohen karakteret “ë” me “e” dhe “ç” me “c”;
– Passwordi i ri nuk duhet të jetë emri apo mbiemri juaj;
– Pas ndryshimit te passwordit, ju lutemi të jeni të vëmendshëm të mbani mend atë të ri që vendosni, pasi ndryshimi i tij nuk lejohet dhe realizohet vetem nga IT.

Per te aksesuar platformën nëpërmjet kompjuterit tuaj desktop apo laptop, vizitoni adresen:  https://teams.microsoft.com
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

Për probleme me aksesimin kontaktoni: fhf@fhf.edu.al

Për të mësuar më shumë mbi zgjidhjet që mundëson platforma, ju ftojmë paraprakisht të shikoni të plotë ilustrimin që gjendet në këtë link:

Shpërnda lajmin: