Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE 
MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLendet       Semestri I/15 javë SemII/15 javë 
A-FECTSOrë audit/gjithsejLeksioneSeminarprojekt/detyre kursiOrë jashtë auditLeksioneSeminarLeksioneSeminar
1Studime albanologjikeA87545151512531
2Teorite e marrëdhënieve nderkombetareB87545151512531
3E drejta ndërkomëtareB87545151512531
4Aktualiteti NdërkombëtarC87545151512531
5Probleme globale ne Marrdh. NdërkombetareB77045151010531
6Politika e jashtme e shtetit ShqiptarB77045151010531
7Institucionet ndërkombetareB77045151010531
8E drejta e BEB77045151010531
Gjithsej Viti I60580360120100920
1Marrëdhëniet ekonomike-ndërkombëtareD6553015109521
2Lëndë me zgjedhjeD6553015109521
3Lëndë me zgjedhje D6553015109521
4Lëndë me zgjedhje D6553015109521
5Shkrim Akademik i avancuarC6553015109521
6Temë diplomeF309066090
Gjithsej Viti II6036515075501135
total ( 2 vite)1209455101951502055

Grupi i Lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 3 lëndë nga ky grup)

1 Histori e Shqipërisë Studime te orientuara
2 Migrimi dhe zhvillimi
3 Histori botërore(stud, të orientuara)
4 Siguria kolektive dhe roli I Lidhjes së Kombeve
5 Emigracioni Shqiptar
6 Politikat e jashtme të krahasuara
7 Politika e jashtme dhe e sigurimit Evropian
8 Gjeopolitika Evropiane

9 Politikat e të drejtave të njeriut
10 Krizat ndërkombëtare në Europë
11 Studime gjinore
12 Politika e jashtme amerikane
13 Praktikë në teren
14 Teoria e Praktika e diplomacisë

Shpërnda lajmin: