Master i Shkencave në Histori

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE 
HISTORI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

 

Nr. Lendet       Semestri I/15 javë SemII/15 javë 
A-FECTSOrë gjithsejLeksioneSeminarprojekt/detyre kursiOrë jashtë auditLeksioneSeminarLeksioneSeminar
1Studime albanologjikeA87545151512531
2Mendim historikB87545151512531
3Historia dhe KujtesaB87545151512531
4Autoritarizmi në EuropëC87545151512531
5Histori sociale e Europës shek. XXB77045151010531
6Paleografia dhe diplomatika mesjetare B77045151010531
7Histori e diasporës B77045151010531
8Politika e jashtme e shtetit ShqiptarB77045151010531
Gjithsej Viti I60580360120100920
1Marrëdh, kishë-shtet në Evropë(mesjet- kohë moderne)D6553015109521
2Tranzicioni në EQ,ELD6553015109521
3Lëndë me zgjedhje D6553015109521
4Lëndë me zgjedhje D6553015109521
5Shkrim Akademik i avancuarC6553015109521
6Temë diplomeF309066090
Gjithsej Viti II6036515075501135
total ( 2 vite)1209455101951502055

Grupi i Lëndëve me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë nga ky grup)

1 Histori e qytetërimit botëror
2 Histori e Shqipërisë Studime te orientuara
3 Diplomatika e dokumenteve mesjetare
4 Histori botërore(stud, të orientuara)
5 Sigilografia, numizmatika dhe heraldika
6 Histori e institucioneve dhe civilizimit botëror
7 Emigracioni shqiptar shek.XV-XX
8 Emigracioni shqiptar shek.XX-XXI
9 Kultura dhe feja në Ballkan
10 Studime gjinore

11 Politikat e të drejtave të njeriut
12 Krizat ndërkombëtare në Europë
13 Qyteti në Europën J-L shek XIX-XX
14 Qyteti mesjetar
15 Qyteti shqiptar shek XIX – XX
16 Latinisht
17 Greqishte e vjetër
18 Osmanisht
19 Praktikë në teren

Shpërnda lajmin: