Plani mësimor MSH Trashëgimi Kulturore

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË TRASHËGIMI KULTURORE
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLëndëtECTSOrë audit/gjithsejOrë jashtë auditSemestri
Gjithsej Viti I604701030
1Ceshtje themelore ne studimin e Trashegimise Kulturore1060190I
2Qyteterimi shqiptar1060190I
3Legjislacioni i Trashegimise Kulturore 1060190I
4Teoria dhe praktika e Restaurimit860140II
5Muzeologji860140II
6Hyrje ne arkeologji. Arkeologjia shqiptare66090II
7Hyrje ne etnologji. Etnologjia shqiptare66090II
8Praktike ne terren2500II
Gjithsej Viti II604101090
1Lëndë me zgjedhje 154580I
2Lëndë me zgjedhje 254580I
3Lëndë me zgjedhje 354580I
4Lëndë me zgjedhje 454580I
5Lëndë me zgjedhje 554580I
6Praktike ne terren51250II
7Temë diplome3060690II
Shuma ( 2 vite)1208802120

 Nr. Grupi  i lëndëve me zgjedhje  
1 Historia e arkitektures shqiptare
2 Antropologjia urbane
3 Administrimi i qendrave arkeologjike dhe historike
4 Administrimi i trashegimise kulturore jo-materiale
5 Ndermarrja kulturore
6 Ndikimi ekonomik i konservimit te trashegimise kulturore
7 Aplikime kompiuterike ne administrimin e trashegimise kulturore
8 Administrimi i qendrave te Trashegimise Boterore
9 Antropologjia social-kulturore
10 Trashegimia Kulturore dhe planifikimi i territorit
11 Qyteti ne Europen juglindore
12 Etnomuzikologjia
13 Historia e artit
14 Ceshtje kryesore te trashegimise natyrore
Shpërnda lajmin: