MSH në Arkeologji


PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË ARKEOLOGJI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLëndëtECTSOrë audit/gjithsejOrë jashtë auditSemestri
Gjithsej Viti I604701030
1Teoria e studimit arkeologjik dhe
studime bashkekohore ne arkeologji
1060190I
2Historia e mendimit arkeologjik1060190I
3Metoda te thelluara te studimit arkeologjik1060190I
4Arkeologjia e shoqerive paraurbane860140II
5Arkeologjia e shoqerive urbane860140II
6Arkeologjia e Antikitetit te vone dhe Mesjetes66090II
7Parime te administrimit te pasurise arkeologjike66090II
8Praktike ne terren2500II
Gjithsej Viti II604101090
1Lëndë me zgjedhje 154580I
2Lëndë me zgjedhje 254580I
3Lëndë me zgjedhje 354580I
4Lëndë me zgjedhje 454580I
5Lëndë me zgjedhje 554580I
6Praktike ne terren51250II
7Temë diplome3060690II
Shuma ( 2 vite)1208802120

 Nr Grupi  i lëndëve me zgjedhje 
1 Prehistoria e Shqiperise
2 Prehistoria e Ballkanit
3 Arkeologjia klasike
4 Arkeologjia e provincave romake
5 Vendgjetjet arkeologjike ne Shqiperi
6 Gjeoarkeologjia
7 Etnoarkeologjia
8 Statistika dhe aplikimet kompiuterike ne Arkeologji
9 Arkeologjia dhe Antropologjia e vdekjes
10 Arkeologjia e pejsazhit
11 Numizmatika
12 Epigrafia greke dhe latine
13 Paleo-etnobotanika
14 Zoo-arkeologjia
Shpërnda lajmin: