Plani mësimor MP Guidë Turistike


PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL NË GUIDË TURISTIKE
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLendetECTSOrë audit/gjithsejOrë jashtë auditSemestri
Gjithsej Viti I606001090
1Arkeologjia shqiptare dhe sitet kryesore arkeologjike ne Shqiperi66090I
2Historia e arkitektures dhe e artit ne Shqiperi66080I
3Etnokultura shqiptare660190I
4Gjeografi e Shqiperise (flora, fauna)66060I
5Hyrje ne trashegimine kulturore dhe turizmin kulturor660120I
6Qyteterimi shqiptar660140II
7Ekologji660140II
8Psikologji66090II
9Njohuri mbi turizmin dhe gjeografine e turizmit66090II
10Legjislacioni dhe ekonomia66090II
Gjithsej Viti II604251075
1Teknikat e guidimit66040I
2Ndihma e pare66030I
3Lëndë me zgjedhje 1645105I
4Lëndë me zgjedhje 2645105I
5Lëndë me zgjedhje 3645105I
6Praktike profesionale101250II
7Testim praktik final2045690II
Shuma12010252165

 Nr. Grupi  i Lëndëve me zgjedhje 
1 Historia e besimeve fetare
2 Qendrat historike ne Shqiperi
3 Parqet arkeologjike ne Shqiperi
4 Historia e kultures shqiptare
5 Gjeografia fizike e Shqiperise
6 Gjeografia ekonomike e Shqiperise
Shpërnda lajmin: