Plani mësimor Gjuhë Letërsi

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR
GJUHË LETËRSI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLendetECTSOrët mësimoreViti/semestri
1Hyrje në gjuhësi660I/II
2Fonetikë e shqipes545I/II
3Leksikologji-semantikë545I/I
4Praktikum i gjuhës shqipe330I/II
5Njohuri për letërsinë330I/I
6Letërsi shqipe e vjetër422I/II
7Letërsi shqipe e Rilindjes545I/I
8Letërsi antike greko-romake445I/II
9Letërsi e Mesjetës dhe e Rilindjes445I/I
10Retorikë-metrikë430I/II
11Gjuhë dhe qytetërim latin I230I/I I/II
12Gjuhë e huaj I230I/I I/II
10Lëndë me zgjedhje4I/II
1Morfologji e shqipes I760II/I
2Dialektologji545II/II
3Etnofolklor445II/II
4Letërsi Moderne shqipe- 1545II/I
5Letërsi Moderne shqipe- 2445II/II
6Letërsi e Huaj e shek. XIX- 1545II/I
7Letërsi e Huaj e shek. XIX- 2545II/II
8Semiotikë teksti537II/II
9Filozofi gjuhe230II/I
10Gjuhësi kompjuterike330II/II
11Filozofi330II/I
12Parime të estetikës330II/II
13Gjuhë dhe qytetërim latin II230II/I II/II
14Gjuhë e huaj II230II/I II/II
15Lëndë me zgjedhje7II/II
1Sintaksë e gjuhës shqipe I760III/I
2Hyrje në historinë e gjuhës shqipe545III/I
3Sociolinguistikë545III/I
4Histori e gjuhësisë545III/II
5Teori e Letërsisë545III/I
6Letërsi Shqipe (poezia)545III/II
7Letërsi Shqipe (proza)545III/I
8Letërsi e Huaj e shek. XX- 1 445III/I
9Letërsi e Huaj e shek. XX- 2545III/II
10Hyrje në Letërsinë e krahasuar445III/II
11Lëndë me zgjedhje 4III/II
Temë diplome universitare6III/II
Lëndë me zgjedhje në Gjuhë
1Histori e gjuhës standarde430I/I
2Hyrje në filologji 430I/II
3Bibliotekonomi330
4Histori e albanologjisë430I/I
5Psikolinguistikë330I/II
Lëndë me zgjedhje në Letërsi
1Hyrje në filologji430I/II
2Hyrje në antropologji330I/I
3Shkrim krijues215I/II
Lëndë të formimit të përgjithshëm
1Shkrim akademik430I/II
2Fiskulturë3
Lëndë me zgjedhje në Gjuhë
1Dialektologji e diasporës330II/II
2Pragmastilistikë430II/I
Lëndë me zgjedhje në Letërsi
1Sociologji e letërsisë430II/I
2Dukuria e etnocentrizmit në letërsi330II/II
3Letërsi Franceze330II/I
4Letërsi Amerikane330II/II
5Letërsi Angleze330II/I
6Letërsi Ruse330II/II
7Letërsi Ballkanike330II/I
8Letërsi Italiane330II/II
9Histori shtypi430II/II
Lëndë të formimit të përgjithshëm
Fiskulturë3II/II
Lëndë me zgjedhje në Gjuhë
1Etnolinguistikë430III/I
2Histori shkrimi430III/II
3Ekspeditë 4III/I
Lëndë me zgjedhje në Letërsi
1Letërsi shqipe pas viteve ‘90430III/II
2Historia e romanit shqiptar422III/I
3Histori e qytetërimeve430III/I
Teksti dramatik shqiptar430III/II
4Ekspeditë4III/II

 

 

Shpërnda lajmin: