Vendimi extra i Senatit Akademik datë 21.05.2020


Vendimi extra i Senatit Akademik datë 21.05.2020  “Mbi zgjidhjen e menjëhershme të kontratës të punës të personelit akademik dhe anëtarë të KIZ të UT, Zj.Majlinda Keta, Z.Bernard Dosti, Zj.Oriona Mucollari, Z.Ardian Doka dhe Zj.Eglantina Gishti, nga Rektori i UT dhe veprimtarinë e KIZ aktual të UT” kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *