Vendim i Senatit Akademik për shtyrjen e procesit të pranimit të kandidatëve për një vend vakant për anëtar të Bordit të Administrimit të UT-së


Vendimi nr. 05, date 30.01.2023 i Senatit Akademik “Për shtyrjen e procesit të pranimit të kandidatëve për një vend vakant për anëtar të Bordit të Administrimit të UT-së dhe fillimin e procesit të vetekandidimit për këtë vend vakant” kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin: