KIZ: Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik më kohë të plotë të UT


Vendim Nr. 49, datë 18.05.2024 i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, “Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik më kohë të plotë të UT-së, prane KIZ-it, të UT-së” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: