KIZ: Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e studentëve të UT


Vendim Nr. 51, datë 20.05.2024 i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, “Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e studentëve të UT-së, prane KIZ-it, të UT-së” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: