Senati Akademik: “Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës”


Vendimi i Senatit Akademik Nr. 17, datë 27.02.2023, “Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: