Senati Akademik i UT: Vendim nr.36, datë 23.11.2022 “Për fillimin e procedurave së vetkandidimit për anëtarin e Këshillit të Etikës, përfaqësues i Senatit Akademik”


Vendim nr.36, datë 23.11.2022 “Për fillimin e procedurave dhe miratimin e periudhës së vetkandidimit për anëtarin e Këshillit të Etikës të UT-së, përfaqësues i Senatit Akademik të UT-së” klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: