KZF: Mbi fillimin e proçedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit


Klikoni këtu për vendimin Nr. 1, datë 19.12.2022, të fillimit të proçedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit


 

Shpërnda lajmin: