Rektori i UT: Urdhër i brendshëm për fillimin e procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të propozuar nga studentët

Urdhëri i brendshëm nr.30, datë 07.12.2022, i Rektorit të UT-së “Për fillimin e procedurave të aplikimit dhe percaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-së, të propozuar nga studentët e UT-së”.

Shpërnda lajmin: