Category Archives: Legjislacioni

Senati Akademik: “Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës”

Vendimi i Senatit Akademik Nr. 17, datë 27.02.2023, “Për një ndryshim në Rregulloren e Universitetit të Tiranës” klikoni këtu…  

Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2024-2025

  Klikoni këtu për kriteret e pranimit të studentëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për vitin akademik 2024-2025  

Senati Akademik i UT: Vendim nr.36, datë 23.11.2022 “Për fillimin e procedurave së vetkandidimit për anëtarin e Këshillit të Etikës, përfaqësues i Senatit Akademik”

Vendim nr.36, datë 23.11.2022 “Për fillimin e procedurave dhe miratimin e periudhës së vetkandidimit për anëtarin e Këshillit të Etikës të UT-së, përfaqësues i Senatit Akademik të UT-së” klikoni këtu…  

Ministria e Shëndetësisë: Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit COVID-19

  Klikoni këtu për Urdhrin nr. 561, datë 23.12.2021, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit COVID-19, për punonjësit e administratës publike”.  

Vendim i KIZS: “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës”

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës” klikoni këtu…

KIZ: Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen e Komisionit të Zgjedhjeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë”

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës ka marrë Vendimin nr. 7,Vendim nr. 7, datë 23.03.2021 ”Për ngritjen