Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2024-2025

 


Klikoni këtu për kriteret e pranimit të studentëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për vitin akademik 2024-2025


 

Shpërnda lajmin: