Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2023-2024


Klikoni këtu për kriteret e pranimit të studentëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë për vitin akademik 2023-2024


 

Shpërnda lajmin: