MAS: Thirrje për financimin e IAL-ve publike për projekte të përbashkëta për vitin akademik 2023-2024


Shpallje e thirrjes për financimin e IAL-ve publike, për projekte të përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024 kliko këtu…


 

Shpërnda lajmin: