Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023”


Thirrje për projekte nga “Fondi i kërkimit shkencor 2023” sipas udhëzuesit “Për procedura të administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitetin e Tiranës”. Thirrja është e hapur deri në datën 20.06.2023 ora 16.30. Për më shumë informacion klikoni këtu…


 

Shpërnda lajmin: