Thirrje për aplikim për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë (PIKSH) për vitin 2024


Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur thirrjen për aplikime për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë (PIKSH) për vitin 2024. Synimi i PIKSH është përmirësimi i infrastrukturës së kërkimit shkencor nëpërmjet financimit të projekteve bazuar në përputhje me zhvillimet rajonale dhe europiane të kërkimit shkencor dhe fushat prioritare kombëtare, si më poshtë:

  • Bujqësi, Ushqim dhe Bioteknologji,
  • Biodiversitet dhe Mjedis,
  • Uji dhe Energjia,
  • Shkenca Sociale dhe Albanologjike,
  • Shëndetesi dhe Shkencat mjekesore,
  • Sisteme dhe Teknologji.

Për më shumë informacion klikoni linkun këtu…


 

Shpërnda lajmin: