AKKSHI ka shpallur thirrjen për aplikime në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit


📌Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka shpallur thirrjen për aplikime në kuadër të Programit për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), 2023, ne fushat prioritare, si më poshtë:

☑ Biodiversiteti dhe Mjedisi;
☑ Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia; Shendetësia dhe shkencat mjeksore;
☑ Sistemet dhe Teknologjitë e lnformacionit; Shkencat Sociale dhe Albanologjike;
☑ Uji dhe Energjia.
Për më shumë informacion klikoni këtu…


Shpërnda lajmin: